KLAMANI UVEZ


Klamani uvez uobičajen je kod brošura, bilježnica i raznih prospekata manjeg opsega. Broj stranica za klamnanje ovisi o debljini papira ali najčešće ne prelazi 96 stranica.

POŠALJI UPIT

IZRADA BROŠURA OD RECIKLIRANIH ILI SPECIJALNIH PAPIRA

TURISTIČKE I PROMOTIVNE BROŠURE​

KLASIČNE BROŠURE DO 96 STRANICA

TISAK U VAŠIM ODREĐENIM BOJAMA

UV LAK ILI FOLIOTISAK NA KORICAMA

MALI FORMATI BROŠURA A6 ILI B6