GRAFIČKA PRIPREMA ZA TISAK


Preduvjet visokokvalitetnog tiska je precizno izrađena priprema za tisak. Digitalni workflow i suvremena oprema omogućuju nam brzu i pouzdanu kontrolu zaprimljenih PDF datoteka s podacima za tisak, izradu automatske montaže te probnih otisaka. Svi podaci, zajedno s potrebnim parametrima i namještanjima, prenose se direktno na tiskarske ploče, koje se osvjetljavaju i razvijaju na automatiziranim CTP uređajima i osiguravaju optimalnu kvalitetu tiska. 

Pre-press: Radimo na PC i MAC platformama s licenciranim softwerom.

• Novi Cron UV CtcP osvjetljivač za izradu ploča sa produkcijom od 22 ploče/sat.


UPUTE ZA SLANJE PRIPREME ZA TISAK


U pripremi je potrebno obratiti pozornost na npr. napust (bleed), overprint boja, korištenje profila kod pretvaranja fotografija i spremanja za tisak, rezoluciju (razlučivost) fotografija koja ne bi smjela biti manja od 300 dpi (dots per inch = točaka po inču), ponašanje samog papira u tisku (razvlačenje, upijanje boja).


UPUTE ZA SLANJE PRIPREME ZA TISAK