Og grafika d.o.o. - osnovni podaci

Tiskara je osnovana 1948. godine.

Svakodnevno unapređenje proizvodnog pogona i edukacija zaposlenika omogućuje nam stalno napredovanje.

Glavna djelatnost je offset tisak knjiga meki, meki uvez sa klapnama i tvrdi uvez, udžbenika, kataloga, monografija, brošura, časopisa, kalendara, rokovnika sa gumicom, spiralnim uvezom ili mehanikom.

Danas imamo 40 stalno zaposlenih radnika.

Najbolji način prezentacije i predstavljanja poduzeća je papir,  a kroz kvalitetan offset tisak i doradu, sa brzim rokom isporuke i konkurentne cijene, ispunjava se naša misija – zadovoljan svaki kupac.

Naša vizija je nastaviti tradiciju dugu 70. godina, zadržati ugled i prepoznatljivost, te razviti se u vodećeg proizvođača knjiga i kalendara u Hrvatskoj i u okruženju, partnera marketinškim agencijama, grafičkim studijima i tiskarama.

Strateški cilj poduzeća je neprestano unapređenje kvalitete svojih usluga i proizvoda prateći razvoj moderne, vrhunske proizvodnje tiska i sličnih proizvoDA
OPREMA i Proizvodni program

Proizvodni proces uključuje pripremu za tisak, višebojni offset tisak do B1 formata + lak, kartonažu i doradu.


OPREMA:

Od najvažnije opreme ističemo:

• Pre-press: Radimo na PC i MAC platformama s licenciranim softwerom.

• Novi Cron UV CtcP osvjetljivač za izradu ploča sa produkcijom od 22 ploče/sat.

• Tisak: glavni tisak vršimo na osmerobojni Manroland tiskarski stroj B1 formata + lak verk, dvobojni B1 stroj sa prekretačem

• Dorada: Kolbus linija za meki uvez + PUR dodatak, Kolbus linija za tvrdi uvez, automat za spiralno uvezivanje i više raznih manjih doradnih strojeva.

• Vozila: 2 kamiona, 1 kombi vozilo, nekoliko manjih dostavnih vozila. Ugovori za paketnu i paletnu distribuciju sa renomiranim tvrtkama koje pružaju tu uslugu.


PROIZVODNI PROGRAM:

• Izrađujemo knjige, kalendare, rokovnike te i ostale grafičke proizvode poput plakata, letaka, memoranduma, posjetnica, tiska na koverte, fascikli – mapa, etiketa.

• Promotivni dio kalendara, rokovnika, notesa sa gumicom, stolnih mapa, čestitki … radimo i za daljnju prodaju.

• Kod usluge uveza nudimo uslugu klamanog ili klamanog s omega klamerima, spiralnog uveza, šivanog, mekog ili tvrdog uveza, a u mogućnosti smo odraditi meki uvez i sa preklopnim klapnama, tvrdi uvez, klamani uvez i spiralni uvez.

 
SPONZORSTVA I DONACIJE:

Kroz humanitarna sponzorstva i donacije aktivno sudjelujemo u poticanju svijesti o važnosti brige za druge, te smo izašli u susret između mnogih i slijedećim udrugama:
Rukometni klub Ogulin, Ženski rukometni klub Ogulin, Udruga Sunce Ogulin, Udruga Oda prijateljstvu, DVD Zagorje, Hrvatska gorska služba spašavanja, Stolno teniski klub Ogulin, NK Ogulin, Teniski klub Ogulin, Društvo Naša Djeca, Udruga slijepih, Gimnastički klub Sokol, Udruga Debra.

Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba Karlovac, pod matičnim brojem subjekta (MBS): 020013660. . | Temeljni kapital, upisan u sudskom registru i uplaćen u cijelosti, iznosi:  459.800,00 kuna. | 


#tvornicaknjigaikalendara

#snagapromocije


#tisakknjigaikataloga